Бира

GAL Molise представи проекта TAPROOM

Европейският проект TAPROOM, финансиран със средства от програма Еразъм +, има за цел да предложи иновативна методология за професионално обучение в подкрепа на развитието на биологичното и крафт бирата в Европа, интегрирайки всички аспекти на развитието на биологичното производство в обща учебна програма: земеделие техники, методи на производство, маркетинг, комуникация, етика и социална отговорност, както

Read More...

Стартиране на проекта TAPROOM

В началото на 2021 г. AVA Creations Foundation ще се присъедини към международно партньорство за реализиране на успешно одобрен от ЕК по програма Еразъм+ TAPROOM проект! TAPROOM има за цел да разработи мултидисциплинарен, интерактивен и изчерпателен курс за обучение по b-learning в производството и маркетинга на производство на органична и занаятчийска бира. Той се стреми

Read More...

Разглеждане на индустрията за биологична и занаятчийска бира: гледна точка на заинтересованите страни

През последните месеци Малтийското бизнес бюро, в сътрудничество с четири други партньорски организации, базирани в Белгия, България, Германия и Италия, работиха по формулирането на „модел на обучение“.  Този модел ще служи като основа за набора от инструменти за обучение, който ще бъде разработен от TAPROOM, проект, съфинансиран от програмата на ЕС Еразъм+. Тези инструменти ще

Read More...

На вниманието на бира ентусиасти: MBB и международни партньори стартират проект TAPROOM

Малтийското бизнес бюро, в сътрудничество с четири други партньорски организации, базирани в Белгия, България, Германия и Италия, наскоро стартира TAPROOM, проект, съфинансиран от програмата на ЕС Еразъм+. Крайната цел на TAPROOM е да разработи мултидисциплинарна, интерактивна и всеобхватна програма за обучение в производството и маркетинга на органична и крафт бира. Това отива още по-далеч, за

Read More...